Testi no T0102

Plusbox Yritysvalmennus
 

Asiakkaan Arvokokemuksen ja yrityksen asiakaslähtöisyyden arviointi

Tämän testin tarkoituksena on avartaa ajatuksiasi koskien mahdollisuuksiasi kasvattaa Asiakkaan Arvokokemusta. Siksi on erittäin tärkeätä (itseäsi varten), että vastaat mahdollisimman rehellisesti. Eri kohdista kannattaa myös keskustella työtovereiden kanssa.

 

KYSYMYKSIÄ:
1. Olemme kovassa hintakilpailussa

Täysin samaa mieltä

5 4 3 2 1 0   

Täysin eri mieltä
2. Meidän on vaikeata pärjätä kilpailussa Täysin samaa mieltä 5 4 3 2 1 0    Täysin eri mieltä
3. Asiakkaat kertovat meidän olevan täysin erilaisia kuin kilpailijamme Täysin samaa mieltä 5 4 3 2 1 0    Täysin eri mieltä
4. Kannattavuutemme on epätyydyttävä tai kehittymässä sellaiseksi  Täysin samaa mieltä 5 4 3 2 1 0    Täysin eri mieltä
5. Markkinaosuutemme epätyydyttävä tai kehittymässä sellaiseksi Täysin samaa mieltä 5 4 3 2 1 0    Täysin eri mieltä
6. Toimintaamme leimaa tehottomuus Täysin samaa mieltä 5 4 3 2 1 0    Täysin eri mieltä
7. Kasvu on kokonaan pysähtynyt tai hidastunut merkittävästi Täysin samaa mieltä 5 4 3 2 1 0    Täysin eri mieltä
8. Tuottavuutemme on epätyydyttävä tai kehittymässä sellaiseksi Täysin samaa mieltä 5 4 3 2 1 0    Täysin eri mieltä
9. Työskentelyilmapiirimme ei ole kovin hyvä Täysin samaa mieltä 5 4 3 2 1 0    Täysin eri mieltä
10. Sovitut toimenpiteet eivät toteudu Täysin samaa mieltä 5 4 3 2 1 0    Täysin eri mieltä
11. Yrityksen nykytila on erinomainen Täysin samaa mieltä 5 4 3 2 1 0    Täysin eri mieltä
 

 

 

www.arvokokemus.fi

Copyright Plusbox Yritysvalmennus www.plusbox.fi 2013